SE-Pla d'Urgell

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Taller-Jornada "Currículum i orientacions al primer cicle d'Educació Infantil (0-3)"

Dissabte, 7 de març de 2015 de les 9 a les 14 h. es va realitzar a l'Espai Cultural dels Canals d'Urgell de Mollerussa la jornada de formació Currículum i orientacions al primer cicle d'Educació Infantil (0-3), que emmarcada en el PFZ del Servei Educatiu del Pla d'Urgell, pretenia com a objectiu prioritari donar a conèixer el currículum d'Educació Infantil per al cicle 0-3. Us afegim el programa i el cartell de la jornada.

Aquesta formació va voler aportar  coneixements envers  la importància de les capacitats en educació infantil, així com les opcions metodològiques per dur-lo a terme i la seva relació amb el projecte educatiu de centre i la programació de les unitats didàctiques. Conèixer, al mateix temps, la documentació bàsica a la llar d'infants com són els documents de gestió fins a l'informe a les famílies. Aquesta primera part de la jornada va anar a càrrec de la Sra. M. Dolors Sans, d'Inspecció Educativa. D'altra banda, es va presentar el Programa d'Estimulació del Llenguatge i la Comunicació 0-3 (P.E.L.C.) que contempla l'assessorament continuat als docents de les escoles bressol que atenen alumnes amb dificultats d'audició, llenguatge i comunicació. Realitzà aquesta presentació la Sra. Dolors Parramon del CREDA de Lleida i la Sra. M. Rosa Mazarico del CEE Escoles Especials de la Llar Sant Josep de Lleida.

Materials presentats a la jornada

1. Currículum i orientacions. 1r cicle d'educació Infantil

2. Decret 101/2010. Ordenació dels Ensenyaments del 1r cicle d'EI

3. Ordenació dels ensenyaments del 1r. cicle d'EI

4. Continguts. Àrea 1. Àrea 2. Àrea 3.

5. Documentaqció bàsica a la Llar d'Infants.

6. La programació a l'Educació Infantil.

7. La programació a l'Educació Infantil. Primera infància.

8. El currículum i la programació al 1r cicle d'EI

9. Decret 101/2010 DOGC

10. Informe OCDE (1991) Escoles de qualitat.

11. Jocs i activitats. Escola Taiga.

12. Documents per a la organització i gestió dels centres. Org. Llars d'Infants.

13. Unitat de programació. La vida quotidiana: l'estona del dinar.

14. Unitat didàctica. Espais d'escola: el pati.

15. Unitat didàctica. Joc de la descoberta d'objectes.

 

Notícies d'interès

1 2 3 4 5

Galeries d'imatges