SE-Pla d'Urgell

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Pla de Formació Permanent del Professorat del Pla d'Urgell 2014-2015

La formació del professorat és un recurs del sistema educatiu que ha de contribuir a la millora dels projectes educatius dels centres i a l'enfortiment de les competències professionals del professorat.

Activitats de l'àmbit del PFZ  del SE del Pla d'Urgel  2014-2015. Cliqueu aquí.

Activitats de l'àmbit de  Serveis Territorials d'Ensenyament a Lleida. Cliqueu aquí.

Cercador general d'activitats del Departament d'Ensenyament. Cliqueu aquí.

Inscripció a totes les activitats del 15 al 28 de setembre de 2014.

Assignacions a partir de l'11 d'octubre de 2014.

 

Documents del Pla de Formació de Zona :

Resum dels criteris, instruccions i orientacions

Calendari d'actuacions

Modalitats de formació

FIC. Itineraris formatius

Proposta d'activitats individuals

Demandes de formació en centre: Assessorament / Taller a centre

Demandes de formació en centre: FIC. Formació Interna de Centre

Demanda de formació individual: Activitats obertes.

Demanda de formació individual: Seminari / Grup de treball. Professorat de diferents centres

Demanda de formació en centre: Seminari de Coordinació

 

Notícies d'interès

1 2 3 4 5

Galeries d'imatges