SE-Pla d'Urgell

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font


Organismes internacionals

Aquesta és una petita relació dels organismes internacionals que tenen una relació directa amb el món de l'educació. 

 

UNESCO

L'Organització de les Nacions Unides per a l'Educació, la Ciència i la Cultura (United Nations Educational, Scientific and Cultural OrganizationUNESCO), fou establerta per les Nacions Unides el 1946 per promoure la col·laboració internacional en educació, ciència, cultura i comunicació.

Avui en dia 193 estats pertanyen a la UNESCO, i set més en són membres associats. Té la seu a París (França), i la seva xarxa comprèn més de 60 oficines arreu del món. Els projectes patrocinats per la UNESCO inclouen projectes científics internacionals, programes d'alfabetització, d'ensenyament tècnic o de formació de mestres, projectes històrics i culturals regionals, foment de la cooperació internacional per preservar el patrimoni cultural i natural mundial, i promoció dels drets humans.

 

http://www.unesco.org/new/es/unesco/ 

euridice

Eurydice és la xarxa europea d'informació en educació. Es va crear el 1980 amb un doble objectiu: generar informació i afavorir el seu intercanvi entre els responsables polítics europeus per a la presa de decisions en educació, tant de cada un en els països individualment com en les polítiques educatives comunitaries i  informar a tots aquells interessats en el món de l'educació a Europa (investigadors, professors, estudiants, etc.)

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/index_en.php

http://www.feae.es/documento.php?vcat=Eurydice

la unió europea

La Unió Europea (UE) és una família de països europeus, que s'han compromès a treballar junts en nom de la pau i la prosperitat. Els seus Estats membres han creat institucions comunes en què deleguen part de la seva sobirania, amb la finalitat que es puguin prendre decisions sobre assumptes específics d'interès comú, a escala europea. Aquesta unió de sobiranies també es denomina "integració europea"

http://europa.eu/index_es.htm

OCDE

L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) és una organització de cooperació internacional, composta per 34 estats, l'objectiu és coordinar les seves polítiques econòmiques i socials. Va ser fundada el 1960 i la seva seu central es troba en el Château de la Muette, a la ciutat de París, França. Els idiomes oficials de l'organització són el francès i el inglés.
En l'OCDE, els representants dels països membres es reuneixen per intercanviar informació i harmonitzar polítiques amb l'objectiu de maximitzar el seu creixement econòmic i coajudar al seu desenvolupament i al dels països no membres.
Es considera que l'OCDE agrupa els països més avançats i desenvolupats del planeta, de manera que la sobrenomenen «club dels països rics» . Els països membres proporcionaven al món el 70% del mercat mundial i representaven el 80% del PNB mundial en 2007.
La missió de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) és el promoure polítiques que millorin el benestar econòmic i social de les persones arreu del món.
 L'OCDE ofereix un fòrum on els governs poden treballar conjuntament per compartir experiències i buscar solucions als problemes comuns:

Mesuren la productivitat i els fluxos globals del comerç i inversió.

Analitzem i comparem dades per predir les tendències futures.

Fixem estàndards internacionals dins d'un ampli rang, des de l'agricultura, l’educació, els impostos, ..., fins i tot, a la seguretat en productes químics.

 

http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html


 

Testeando

La pàgina web  www.testeando.es és d'ús gratuït, i inclou un joc amb més de 17000 preguntes tipus trivial, que es corresponen amb el currículum des de tercer cicle de primària (cinqué i sisè) fins a segon de batxillerat. Té diferents modalitats de joc, com contrarellotges, preguntes amagades, competicions contra els companys, apostes,... El passat mes de juny, la web fou recomanada a la portada d'edu365.cat.
 

Espai Blocs del Programa de Biblioteca Escolar "puntedu"

Des del Programa de Bibloteca Escola "puntedu" s'ha elaborat el Directori de blocs i webs de biblioteques escolar, que podreu trobar a l'adreça http://blocs.xtec.cat/bibliotequesescolars/, espai que reuneix els espais virtuals de biblioteca escolar dels centres educatius de Catalunya.

Els espais virtuals que s'han seleccionat han estat centres "puntedu", però aquest directori està pensat per difondre tots els espais virtuals de biblioteca de centres educatius, siguin o no "puntedu".

 

Dossiers temàtics educar en valors

Educar en valors recull varietat de recursos que fomenten l'educació en valors, especialment entre els infants. Algun d'aquests documents ofereixen consells per transmetre valors i està dirigit principalment a professionals de l'ensenyament i als propis pares i mares. Totes les publicacions es poden consultar a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials

 

Edu 21

Edu21 és un projecte d'acció i reflexió a l'entorn de l'educació a Catalunya que vol articular un pensament pedagògic propi que permeti afrontar els reptes que avui en diu viu el món de l'educació. 

 

 


Pàgina 1 de 3

Notícies d'interès

1 2 3 4 5

Galeries d'imatges