SE-Pla d'Urgell

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Els Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius són serveis educatius específics de suport a la tasca docent del professorat per que fa a alumnes amb greus dificultats d'audició i/o llenguatge que, junt amb els serveis educatius de zona, col·laboren amb els centres educatius per donar suport i orientació a la tasca docent del professorat i facilitar la seva adequació a les necessitats educatives específiques d'aquest alumnat, a més de proporcionar atenció directa i orientació a aquests alumnes i a llurs famílies.

Podeu trobar més informació sobre el CREDA a la pàgina de la xtec, on hi ha normativa, documentació, enllaços d'interès, etc.


Notícies d'interès

1 2 3 4 5

Galeries d'imatges