SE-Pla d'Urgell

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

És un servei educatiu de composició multidisciplinar que dona suport psicopedagògic als centres docents de la comarca. La seva intervenció, que requereix actuació directa en els centres, s'adreça als òrgans directius i de coordinació dels centres, al professorat, a l'alumnat i a les famílies, per tal de col·laborar a oferir la resposta educativa més adequada, especialment per als alumnes amb disminucions i per als que presenten més dificultats en el procés d'aprenentatge.

Podeu trobar més informació sobre els EAP a la pàgina de la xtec, on hi ha normativa, documentació, enllaços d'interès, etc.


Notícies d'interès

1 2 3 4 5

Galeries d'imatges